Postavitev 80,19 kW sončne elektrarne

Postavitev 80,19 kW sončne elektrarne

Podjetje BIRO OGIS, posredništvo, trgovina, izposojanje, d.o.o. smo uspešno kandidirali na Javnem razpisu za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021), ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo, s projektom Postavitev sončne elektrarne podjetja Biro Ogis d.o.o..

Cilj investicije je postavitev 80,19 kW sončne elektrarne na naslovu Kosova ulica 5, 3000 Celje.

Glavni razlogi za investicijsko namero so:

  • Postavitev sončne elektrarne na strehi bo privedlo do znižanja cene elektrike in k zmanjšanju izpustov emisij CO2,
  • Izraba obstoječe strehe za postavitev sončne elektrarne dodatno prispeva k čistejšemu okolju, saj se proizvaja zelena električna energija;
  • Višja donosnost poslovanja s sončno energijo in varna naložba za prihodnost;
  • Dolga življenjska doba sončne elektrarne;
  • Razmeroma nizki stroški vzdrževanja sončne elektrarne;
  • Sončna energija predstavlja obnovljiv vir energije.

V okviru razpisa smo pridobili sofinanciranje zunanjih izvajalcev za nakup in vgradnjo naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, v višini 16.038,00 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada (www.eu-skladi.si).

       

Contact


    Contact information