SHOWROOM - INFOPOINT

DO OTVORITVE: 15/03/2023 / ODPRTO ŠE: 15/04/2023

Vabljeni na predstavitev naših produktov.

City Center one West

Jankomir 33, 10000, Zagreb, Croatia

+385 1 366 41 01

+385 99 638 70 80

 

ODPRTO

15.03.2023 – 15.04.2023

PONEDELJEK – SOBOTA

10:00 – 18:00

Rezervirajte si sestanek z našim svetovalcem!

Galerija

JAVNI RAZPIS

Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov v tujini

BIRO OGIS d.o.o. je na javnem razpisu Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov v tujini uspešno pridobilo sofinanciranje za projekt »Krepitev trženja blagovne znamke OGIS na tujih trgih preko showroomov«.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju: operativni program) je prispevati k specifičnemu cilju »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP« v okviru prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«.

Namen javnega razpisa je podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu kot tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih. Z javnim razpisom se želi povečati stroškovna konkurenčnost slovenskega gospodarstva in zmanjšati morebitne cenovne pritiske na slovenske dobavitelje vmesnih proizvodov v globalnih verigah vrednosti.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si.